پنج نکته مهم در غذا خوردن از نظر کارشناسان مرکز جهانی بهداشت

بیمار چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و انواع مختلف سرطان با نوع غذا خوردن ارتباط نزدیک دارد. مرکز اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت ۵

Read more