توضیحات وزیر نیرو درباره فراخوان به “یک وعده غذا خوردن مردم ایران”

وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخبار، طنزها و انتقادهایی که در خصوص فراخوان به “یک وعده غذا خوردن

Read more